19 Mart 2014 Çarşamba

MARJİNALLEŞME

Mevcut metropoller de hızla yayılan ve gençliği hızla etkisi altına alan kapitalizmin bir getirisi olan tüketim alışkanlığı mevcut ekonominin bireye yetmemesi var olan ekonomik durum ile kendini toplumsal ve arkadaşlar çerçevesinde yer edinmeye harcamak ne yazık ki günümüz de Marksist-Leninist gençleri de vurmuş halkın gözünde meşru görülmeyen tavırlar ve giyimler söz konusu olmuş ve yine halk karşısında marjinalleşmeye yol açmıştır sadece örgütsel bazda değil bireysel bazda da marjinalleşmeye yozlaşmaya deformasyona uğrayabileceğini anladığımız bu yıllarda halk savunmasını halk sorunu halk ekonomisinden bi haber komünist gençlerin yol açtığı marjinalleşme ve indirgediği arkadaş çevresi örgütler içerisinde hızla yayılmakta ve halk için savaş veren insanların halkla kopuk ayrı bir düzen içinde kavrulmasına yol açtığını görüyoruz.
.Mevcut kapitalist sistemde komünist insanlara en çok eleştirilerin geldiği nokta kişisel mülkiyeti yok etmeye yönelik sözler sarfedip özel mülkiyetin esiri olmanın açtığı durumlar ve bu durumları yok etmek mümkün değildir bu eleştiriler süre gelen zarf daki tüketim alışkanlığını minimuma indirmekle çözülebilir.Kapitalist sistemde zaten tamam ile sosyalist hayat biçimi yaşamak mümkün değildir.Bu sebep iledir ki her sosyalist birey mevcut alışkanlıklarından vazgeçip tüketimini minimuma indirmekle mükelleftir.Bunu yapmayıp daha çok tüketim nida larıyla ortalığa dökülen komünist gençler ise marjinalleşmeye boyun eğmiştir. Bu durum aslında oportünist insanların da örgütler içerisinde nasıl ayırt edilebileceğini tüm çıplaklığı ile gösterebilmektedir. Dava ve Teoriden yoksun insanların bu gibi durum ve eğilimlerde bulunması normaldir normal olmayan ise Marksist -Leninist davasını benimsemiş tüzüğüne koymuş örgütlenmelerin bu durum karşısında birşey yapmamakla birlikte kendi örgütsel yönetim ve yürütmesini de daha çok kitleye ulaşabilmek adına yumuşatıp burjuvazi ye kayış görülmüştür. Bu durum aynı zamanda aynı davayı güden örgütlenmelerin birbirine düşman olmasına ve daha çok ayrışmaya yol açıp burjuvanın yoksul halklar ve örgütler üzerinde ki etkisi ve baskısı artmaktadır.
 Bu deformasyon a uğrayan kitleleri ve bireyleri ancak ve ancak doğru teorik bilgiler ile önüne geçilebilir.Nitekim MAHİR ÇAYAN
"Aren oportünizmin niteliği" "Revizyonizmin Keskin kokusu 1-2 " de bunlara deyinmiş ve türkiye coğrafyasının özelliklerinin getirilerini tüm çıplaklığı ile ortaya koymuş ve bu oportünistler ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin yollarını da açıkça ifade etmiştir ;

 "Oportünizm, çeşitli kılıklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çıkar. Oportünizmin kılığını, o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, gelişme derecesi -gelişme derecesi ile kopmaz bağları olan- proletaryanın politik bilinç ve örgütlenme düzeyi, dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu devrim aşamasının niteliği belirler. Kısaca denirse, dünyadaki ve ülkedeki hakim ve tali çelişkilere göre oportünizm biçimlenir, kılık kıyafetini ayarlar. Hangi devrim süreci içinde olursa olsun, hangi kılığa bürünmüş olursa olsun oportünizmin değişmez özelliği ideolojik mücadeleden kaçmaktır. Oportünizmin panzehiri ideolojik mücadeledir. Oportünizm devrimci teorinin karşısına hiç bir zaman açıkça çıkamaz"

-Aren Oportünizmin Niteliği. kitabından alıntı.


-Veysel Odabaşı
                                                


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder